Bộ 3 ông Thần tiền Thần tài Thộ địa bằng Bột đá trắng HD333004

9,500,000 

Mã sản phẩm: HD333004

Giá và kích thước: 

  • Tượng Thần Tiền cao 40cm – Giá: 5.600.000
  • Tượng Thần Tài Thổ Địa cao 25cm – Giá: 3.900.000

Bộ 3 ông Thần tiền Thần tài Thộ địa bằng Bột đá trắng HD333004

0326.563.698
0326.563.698