Bộ 3 ông Thần tiền Thần tài Thộ địa bằng Bột đá vàng HD333010

10,850,000 

Mã sản phẩm: HD333010

Giá và kích thước: 

  • Tượng Thần Tiền (40cm): 5.950.000
  • Tượng Thần Tài Thổ Địa (25cm): 4.900.000

Bộ 3 ông Thần tiền Thần tài Thộ địa bằng Bột đá vàng HD333010

0326.563.698
0326.563.698