Bộ 3 ông Thần tiền Thần tài Thổ địa bằng Sứ đỏ dát kim HD333009

3,350,000 

Mã sản phẩm: HD333009

Giá và Kích thước: 

 • Phát (25) & Tài Địa (18) – Giá: 3.350.000
 • Phát (30) & Tài Địa (18) – Giá: 3.700.000
 • Phát (30) & Tài Địa (20) – Giá: 4.100.000
 • Phát (35) & Tài Địa (20) – Giá: 4.750.00
 • Phát (40) & Tài Địa (25) – Giá: 6.500.000

Bộ 3 ông Thần Tài bằng Sứ đỏ dát kim HD333009

Chất liệu: Sứ Đài Loan dát kim sịn

 • Kích thước: 
 • Phát (25) & Tài Địa (18)
 • Phát (30) & Tài Địa (18)
 • Phát (30) & Tài Địa (20)
 • Phát (35) & Tài Địa (20)
 • Phát (40) & Tài Địa (25)

 

0326.563.698
0326.563.698