Cặp thần tài ông địa đá 12in cao 32 cm

2,990,000 

-Cặp thần tài ông địa 12in cao cấp

-Chất liệu đá tự nhiên

-Cao 32 cm

-Sâu 18 cm

-Ngang 18 Cm

Mã: TP

0326.563.698
0326.563.698