Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027

280,000 680,000 

Chiều cao Tượng Thần Tài Thổ Địa

15cm, 18cm, 20cm, 25cm

Màu sắc Tượng Thần Tài Thổ Địa

Vàng

Chất liệu

Gốm sứ

Thông số sản phẩm Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ dát kim HD666027

Tên cũ: Tượng Thần tài Thổ địa bằng Sứ vàng kim HD96206

Chất liệu

Sứ

Kích thước

Cao 15 cm, Cao 18 cm, Cao 20 cm, Cao 25 cm

Màu sắc

Trắng Vàng

Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Dát Kim HD666027
0965.999.463
0965.999.463