Tượng Thần Tiền bằng Bột đá vàng HD777003

2,900,000 

Mã sản phẩm: HD777003

Tượng Thần Tiền bằng Bột đá vàng HD777003

Kích thước: Cao 25cm

0326.563.698
0326.563.698