Tượng Thần Tiền bằng Bột đá vàng HD777012

4,500,000 

Mã sản phẩm: HD777012

Giá và kích thước: 

  • Tượng Thần Tiền cao 30cm – Giá: 4.500.000
  • Tượng Thần Tiền cao 40cm – Giá: 5.950.000

Tượng Thần Tiền bằng Bột đá vàng ms HD777012

0326.563.698
0326.563.698