Tượng Thần Tiền bằng Bột đá xanh HD777002

4,500,000 

Mã sản phẩm: HD777002

Giá và kích thước: 

  • Tượng Thần Tiền cao 30cm – Giá: 4.500.000
  • Tượng Thần Tiền cao 40cm – Giá: 5.950.000

Tượng Thần Tiền bằng Bột đá xanh HD777002

0326.563.698
0326.563.698