Tượng Thần Tiền bằng Bột đá xanh HD777006

2,050,000 2,350,000 

Mã sản phẩm: HD777006
Chiều cao Tượng Thần Tiền

25cm, 30cm

Tượng Thần Tiền bằng Bột đá xanh HD777006

0326.563.698
0326.563.698