Ban thờ thần tài gồm 3 ông chính là: Ông Thần tài, ông Thổ địa, ông Thần tiền (Ông được đặt ở giữa cao nhất). Chất liệu tượng: Bột đá cao cấp và sứ

Bộ 3 ông thần tài thổ địa thần tiền

Xem thêm nội dung ...
0326.563.698
0326.563.698