Địa chỉ: Ngõ 68 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Miễn phí vận chuyển Toàn Quốc
  • Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng
  • Hỗ trợ tư vấn 24/24: 0965999463

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410

3,495,000 

Ngang 36cm 3.495.000 đ
Ngang 41cm 3.980.000 đ
Ngang 48cm 4.590.000 đ

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng mã HD999410

Chất liệu: Gỗ Thông Mỹ

Chất liệu đồ thờ: Sứ xanh vẽ rồng Bát Tràng

Kích thước: 

  • Ngang 36 x Sâu 41 x Cao 61cm
  • Ngang 41 x Sâu 48 x Cao 61cm
  • Ngang 48 x Sâu 57 x Cao 71cm
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410 Ngang 36cm

Giá trọn bộ: 3.495.000 đ

Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Cõng Cải Lưu Ly HD444025 (S2) 1
Thiềm Thừ Đế Gỗ Cõng Cải Lưu Ly HD444024 (S2) 1
Nậm Rượu Thờ Men Lam Xanh Bát Tràng HD888069 – Cao 14cm (S4) 1
Đèn Dầu Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888072 – Cao 11cm (S5) 1
Lọ Hoa Men Lam Xanh Dáng Huệ Bát Tràng HD888065 – Cao 20cm 1
Ống Hương Men Lam Xanh Bát Tràng HD888064 – Cao 18cm 1
Mâm Bồng Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888062 – ĐK 22cm 1
Kỷ Cong 3 Chén Men Lam Xanh Bát Tràng HD888066 1
Bát Hương Men Lam Xanh Đẹp Vẽ Rồng Bát Tràng HD888061 – ĐK 12cm 1
Choé Thờ Men Lam Xanh 3D Bát Tràng HD888063 – Cao 12cm (S4) 2
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ xanh HD666028 – Cao 14cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 25cm 1
Bài Vị Kim Tuyến HD222051 – Cao 30cm 1
Bàn thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Thông Mỹ Vàng HD922150 – Ngang 36cm 1
Tổng Tiền 3.495.000 đ

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410 Ngang 41cm

Giá trọn bộ: 3.980.000 đ

Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Cõng Cải Cam HD444027 (S2) 1
Thiềm Thừ Đế Gỗ Cõng Cải Lưu Ly HD444024 (S2) 1
Nậm Rượu Thờ Men Lam Xanh Bát Tràng HD888069 – Cao 14cm (S4) 1
Đèn Dầu Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888072 – Cao 11cm (S5) 1
Ống Hương Men Lam Xanh Bát Tràng HD888064 – Cao 18cm 1
Lọ Hoa Men Lam Xanh Dáng Huệ Bát Tràng HD888065 – Cao 22cm 1
Mâm Bồng Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888062 – ĐK 24cm 1
Kỷ Cong 3 Chén Men Lam Xanh Bát Tràng HD888066 1
Bát Hương Men Lam Xanh Đẹp Vẽ Rồng Bát Tràng HD888061 – ĐK 14cm 1
Choé Thờ Men Lam Xanh 3D Bát Tràng HD888063 – Cao 12cm (S4) 2
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ xanh HD666028 – Cao 15cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 30cm 1
Bài Vị Kim Tuyến HD222051 – Cao 30cm 1
Bàn thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Thông Mỹ Vàng HD922150 – Ngang 41cm 1
Tổng Tiền 3.980.000 đ

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Đương Đại Đồ Thờ Xanh Rồng HD999410 Ngang 48cm

Giá trọn bộ: 4.590.000 đ

Thiềm Thừ Đế Gỗ Cõng Cải Lưu Ly HD444024 (S2) 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Cõng Cải Lưu Ly HD444025 (S2) 1
Đèn Dầu Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888072 – Cao 14cm (S3) 1
Nậm Rượu Thờ Men Lam Xanh Bát Tràng HD888069 – Cao 17cm (S3) 1
Ống Hương Men Lam Xanh Bát Tràng HD888064 – Cao 20cm 1
Lọ Hoa Men Lam Xanh Dáng Huệ Bát Tràng HD888065 – Cao 25cm 1
Mâm Bồng Men Lam Xanh Vẽ Rồng Bát Tràng HD888062 – ĐK 24cm 1
Kỷ Cong 3 Chén Men Lam Xanh Bát Tràng HD888066 1
Bát Hương Men Lam Xanh Đẹp Vẽ Rồng Bát Tràng HD888061 – ĐK 16cm 1
Choé Thờ Men Lam Xanh 3D Bát Tràng HD888063 – Cao 14cm (S3) 2
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ xanh HD666028 – Cao 20cm 1
Tượng Thần Tiền bằng Sứ Giang Tây HD777023 – Cao 30cm 1
Bài Vị Kim Tuyến HD222051 – Cao 35cm 1
Bàn thờ Thần Tài Đương Đại Gỗ Thông Mỹ Vàng HD922150 – Ngang 48cm 1
Tổng Tiền 4.590.000 đ
0965.999.463
0965.999.463