Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418

4,970,000 

Ngang 36cm 4.970.000 đ
Ngang 41cm 5.260.000 đ
Ngang 48cm 5.850.000 đ

Giá sản phẩm chưa bao gồm đèn sen thủy tinh 1 bông

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418

Thông số sản phẩm

Chất liệu Khung gỗ mặt ép
Kích thước Ngang 36 x Sâu 41 x Cao 57cm

Ngang 41 x Sâu 48 x Cao 63cm

Ngang 48 x Sâu 61 x Cao 67cm

Ngang 56 x Sâu 61 x Cao 81cm

Ngang 61 x Sâu 68 x Cao 89

Màu sắc Màu Vàng
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418
Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418 Ngang 36cm

Giá trọn bộ: 5.320.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen thủy tinh 1 bông: 4.970.000 đ

Bộ Ấm Chén Thờ Ngà Vàng Bát Tràng HD888082 – ĐK 12cm (S3) 1
Đèn Thủy Tinh 1 Bông Vàng 3 Lớp HD222038 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444017 (S2) 1
Thiềm Thừ Phong Thuỷ Xoay Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444016 (S2) 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 22cm 1
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 18cm 1
Đèn dầu ngà vàng Bát Tràng HD888017 – Cao 13cm (S4) 1
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 13cm (S3) 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 22cm 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Khay chén 3 ngà vàng Bát Tràng HD888049 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 10cm (S4) 3
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 11cm 1
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 12cm 1
Đế gỗ mặt vuông kê đồ thờ HD222026 – ĐK 12cm 2
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 18cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S4 1
Kệ Kê Bàn Thờ Thần Tài Trơn Vàng Gỗ Pơ Mu HD222066 – Ngang 69cm 1
Bàn thờ Thần Tài Chân Quỳ Đục Chữ Pơmu HD922031 – Ngang 36cm 1
Tổng Tiền 5.320.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen 1 bông thủy tinh 4.970.000 đ

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418 Ngang 41cm

Giá trọn bộ: 5.610.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen thủy tinh 1 bông: 5.260.000 đ

Khay chén 3 ngà vàng Bát Tràng HD888049 1
Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444017 (S2) 1
Thiềm Thừ Phong Thuỷ Xoay Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444016 (S2) 1
Đèn Thủy Tinh 1 Bông Vàng 3 Lớp HD222038 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 22cm 1
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 18cm 1
Đèn dầu ngà vàng Bát Tràng HD888017 – Cao 13cm (S4) 1
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 15cm (S2) 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 24cm 1
Bộ Ấm Chén Thờ Ngà Vàng Bát Tràng HD888082 – ĐK 12cm (S3) 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 12cm (S3) 3
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 13cm 1
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 14cm 1
Đế gỗ mặt vuông kê đồ thờ HD222026 – ĐK 12cm 1
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 20cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S4 1
Kệ Kê Bàn Thờ Thần Tài Trơn Vàng Gỗ Pơ Mu HD222066 – Ngang 81cm 1
Bàn thờ Thần Tài Chân Quỳ Đục Chữ Pơmu HD922031 – Ngang 41cm 1
Tổng Tiền 5.610.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen 1 bông thủy tinh 5.260.000 đ

Bộ Bàn Thờ Thần Tài Mái Bằng Đồ Thờ Ngà Vàng HD999418 Ngang 48cm

Giá trọn bộ: 6.200.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen thủy tinh 1 bông: 5.850.000 đ

Tỳ Hưu Phong Thuỷ Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444017 (S2) 1
Thiềm Thừ Phong Thuỷ Xoay Đế Gỗ Hồ Lô Vàng Mật Ong HD444016 (S2) 1
Đèn Thủy Tinh 1 Bông Vàng 3 Lớp HD222038 1
Lọ hoa ngà vàng Bát Tràng HD888013 – Cao 25cm 1
Ống hương ngà vàng Bát Tràng HD888012 – Cao 20cm 1
Nậm rượu ngà vàng Bát Tràng HD888014 – Cao 19cm (S1) 1
Đèn dầu ngà vàng Bát Tràng HD888017 – Cao 15cm (S3) 1
Mâm bồng ngà vàng Bát Tràng HD888010 – ĐK 24cm 1
Bộ Ấm Chén Thờ Ngà Vàng Bát Tràng HD888082 – ĐK 12cm (S3) 1
Chân Nến Thủy Tinh HD888097 1
Khay chén 3 ngà vàng Bát Tràng HD888049 1
Chóe ngà vàng Bát Tràng HD888011 – Cao 15cm (S2) 3
Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ HD222045 – ĐK 15cm 1
Bát hương ngà vàng Bát Tràng HD888009 – ĐK 16cm 1
Bài Vị Kính HD222050 – S3 1
Đế gỗ mặt vuông kê đồ thờ HD222026 – ĐK 14cm 1
Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ Ngà Vàng HD666031 – Cao 20cm 1
Kệ Kê Bàn Thờ Thần Tài Trơn Vàng Gỗ Pơ Mu HD222066 – Ngang 89cm 1
Bàn thờ Thần Tài Chân Quỳ Đục Chữ Pơmu HD922031 – Ngang 48cm 1
Tổng Tiền 6.200.000 đ
Giá chưa bao gồm đèn sen 1 bông thủy tinh 5.850.000 đ
0965.999.463
0965.999.463