Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007

1,450,000 

Mã sản phẩm: HD666007

Giá và Kích thước:

  • Cao 18cm – Giá: 1.450.000
  • Cao 20cm – Giá: 1.850.000
  • Cao 25cm – Giá: 2.600.000
  • Cao 30cm – Giá: 3.400.000

Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ đỏ dát kim sịn mã HD666007

Chất liệu: Sứ Đài Loan Dát Kim

Kích thước:

  • Cao 18cm
  • Cao 20cm
  • Cao 25cm
  • Cao 30cm
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
Tượng Thần Tài Thổ Địa Bằng Sứ Đỏ Dát Kim HD666007
0965.999.463
0965.999.463