Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ gấm xanh HD666030

925,000 1,125,000 

Chiều cao tượng Thần Tài

20cm, 22cm

Tượng Thần Tài Thổ Địa bằng Sứ gấm xanh HD666030

0965.999.463
0965.999.463