Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029

450,000 600,000 

Mã sản phẩm: HD666029
Chiều cao Tượng Thần Tài Thổ Địa

16cm, 18cm, 20cm

Màu sắc Tượng Thần Tài Thổ Địa

Vàng

Chất liệu

Composite

Chất liệu: Composite

Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
Tượng Thần Tài Thổ Địa Kim Sa HD666029
0965.999.463
0965.999.463