Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035

1,370,000 

Cao 20cm 1.370.000 đ
Cao 25cm 1.650.000 đ

Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ Mã HD666035

Chất liệu: Sứ

Màu sắc:  Gấm đỏ

Kích thước: Cao 20cm, Cao 25cm

Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
Tượng Thần Tài Thổ Địa Sứ Gấm Đỏ HD666035
0965.999.463
0965.999.463