Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023

420,000 750,000 

Mã sản phẩm: HD98203
Chiều cao Tượng Thần Tiền

20cm, 25cm, 30cm, 35cm, 40cm

Màu sắc Tượng Thần Tiền

Vàng

Chất liệu

Gốm sứ

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây MS HD777023

Chất liệu

Sứ

Kích thước

Cao 20 cm, Cao 25 cm, Cao 30 cm, Cao 35 cm, Cao 40 cm

Màu sắc

Trắng Vàng

Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
Tượng Thần Tiền Bằng Sứ Giang Tây HD777023
0965.999.463
0965.999.463